Cursos disponibles

          El curs de Monitor Esportiu de Físic-culturisme, us acredita per a poder col·laborar amb els Tècnics de Nivell I de la mateixa disciplina, així com per a desenvolupar tasques bàsiques de assessorament i control en els programes d’exercici que es realitzen en les diferents instal·lacions esportives.

          Aquest curs va dirigit a totes aquelles persones que vulguin iniciar-se en l’àmbit de l’entrenament físic-culturista i de musculació, alhora que obtenen els coneixements bàsics i fonamentals que els poden permetre desenvolupar-se professionalment en aquest sector mitjançant una titulació oficial de l’Escola Catalana de l’Esport i la Federació Catalana de Físic-culturisme.

          Un cop superat i finalitzat el curs en la seva totalitat s’inscriurà a l’alumne directament al Registre Oficial de Professionals de l’Esport a Catalunya (ROPEC) en la categoria de Monitor. La superació d’aquest curs també donarà a l’alumne la possibilitat de convalidar una part del Bloc Específic del curs de Tècnic de Nivell I de Físic-culturisme, sempre que es compleixi amb els requisits d’accés.

           El curs s'iniciarà el 4 de desembre amb l'obertura de l'aula virtual i la primera unitat didàctica El curs de Monitor Esportiu de Powerlifting us acredita per a desenvolupar tasques bàsiques de assessorament i control en els programes d'entrenament que es realitzen en els diferents clubs i/o instal·lacions esportives, així com les tasques d'acompanyament de competidors a les diferents competicions d'àmbit autonòmic.  

          Aquest curs va dirigit a totes aquelles persones que vulguin iniciar-se en l’àmbit de l’entrenament de powerlifting, alhora que obtenen els coneixements bàsics i fonamentals que els poden permetre desenvolupar-se professionalment en aquest sector mitjançant una titulació oficial de l’Escola Catalana de l’Esport i la Federació Catalana de Físic-culturisme i Powerlifting

          Un cop superat i finalitzat el curs en la seva totalitat s’inscriurà a l’alumne directament al Registre Oficial de Professionals de l’Esport a Catalunya (ROPEC) en la categoria de Monitor. L’entrenament mental és un aspecte clau en la preparació de qualsevol esportista, i això és quelcom que ningú s’atreveix a posar en dubte quan parlem d’esport d’elit o d’alt rendiment. Però bé per manca de recursos, desconeixement o desinformació, no se li atribueix la mateixa importància quan d’esport de base es tracta. S’oblida que és precisament en aquestes etapes de formació quan variables com l’autoconfiança, la motivació o l’estrès, tenen una rellevància absoluta en el desenvolupament del jove esportista. I moltes vegades, el control i la gestió deficient de les mateixes pot provocar la disminució del rendiment, o inclús l’abandonament prematur de l’activitat.

Amb aquest curs, el tècnic esportiu dominarà conceptes i estratègies bàsiques que incrementaran la seva capacitat d’influir positivament en la conducta dels esportistes. Descobrirà eines imprescindibles per a la millora del seu lideratge, aprendrà a generar estats emocionals capaços de rellançar el rendiment, i també a detectar i avaluar possibles conductes susceptibles de ser tractades de forma individual i més especialitzada.